Da Dong (Tuanjiehu Branch)

Southeast of Changhong Bridge, East Third Ring, Chaoyang District, Beijing

Tel: 010-65824003; 010-65822892

English