Faigo Hot Pot (Hongqiao Road)

No.10, Lane 1829, Hongqiao Road (near Shuicheng Road), Changning District, Shanghai

Tel: 21-62755758

English